בשל מיעוט נרשמים - הטיול לנאות קדומים שתוכנן ל- 18.10.19 בוטל.